News > Polish (Polski (PL))

Powrót do artykułów prasowych
Fundusze dla przemian: rola inwestycji społecznych w prowadzeniu reform usług społecznych

Fundusze dla przemian: rola inwestycji społecznych w prowadzeniu reform usług społecznych

Główne przesalania 26 Europejskiej Konferencji na temat Usług Społecznych

This article is also available in EnglishEspañolDeutschFrançaisItaliano and Polski.

Dziennikarze wiedzą że często przypadkowe wydarzenie, lub pojedynczy obraz mogą powodować zmiany w sercach i umysłach tam gdzie argumenty, badania i ich wyniki nie dały rady. Jak zauważyli delegaci 26 Europejskiej Konferencji na temat Usług Społecznych w Sevilli, heroizm jednego człowieka był tematem wielu rozmów.

Tą osobą był Mamoudou Gassama, 22 letni imigrant z Mali żyjący we Francji bez pozwolenia, który zszokował nas  wszystkich w ten weekend wchodząc po elewacji na czwarte piętro apartamentowca w Paryżu w celu uratowania dziecka niebezpiecznie zwisającego z balkonu. W ciągu 48 godzin, spotkał się on z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem  który mu podziękował, wręczył obywatelstwo a także ukierunkował jego karierę zawodową w kierunku straży pożarnej.

Ten epizod, uwieczniony na wideo przez przechodniów i rozpowszechniony na cały świat poprzez media społecznościowe, pokazuje oczywistą lekcję na temat  imigrantów. Integracja młodych imigrantów była tematem Dnia Norweskiego otwierającego konferencję , w trakcie którego dyskutowano o roli pomocy społecznej w integracji młodych imigrantów w całej Europie, jako przykładu inwestycji społecznych.

Przez trzy dni konferencji odbyło się wiele rozmów jak posunąć do przodu usługi społeczne dekadę po wystąpieniu wielkiego kryzysu ekonomicznego i spowodowane nim prowadzenie oszczędnościowych polityk w całej Europie. Naszymi tematami były: inwestycje społeczne, innowacja i przemiany w usługach społecznych, które przynoszą pozytywne rezultaty jeśli są poparte połączeniem inicjatyw krajowych i lokalnych, wsparciem prywatnych kompetencji, oraz skutecznym zaangażowaniem społeczeństwa.

1. Promowanie kapitały ludzkiego

Jedną z bardziej inspirujących prezentacji na konferencji była prezentacja Amalii Zepou wiceprzewodnicząca społeczeństwa obywatelskiego i innowacji w Atenach (Grecja), opisująca w jaki sposób doprowadziła do wykorzystania potęgi społeczeństwa obywatelskiego w celu sprostania poważnym wyzwaniom, przed którymi miasto wciąż stoi po kryzysie gospodarczym i niedawnym przybyciu migrantów. Zidentyfikowano ponad 3000 różnych działań z udziałem około 400 grup, z których większość to nieformalne stowarzyszenia obywateli, koordynowanych za pośrednictwem platformy internetowej SynAthina i udzielono im ograniczonego wsparcia w celu zwiększenia ich skuteczności.

Żywym przykładem była mobilna pralnia, umieszona z tyłu furgonetki, która odwiedza dzielnice, w których mieszkają imigracji, aby umożliwić im bezpłatne pranie ubrań. Władze miasta zapewniają lokalizacjom dostęp do wody i innych udogodnień. Jak wszystkie działania, które zostały odwzorowane, jak powiedział Zepou, ono również działa „prawie bez budżetu”.

Uczestnicy wysłuchali również Ibrahima Al-Shaera, Ministra Rozwoju Społecznego Palestyny, który mówił o rozwoju podobnego „opartego na aktywach” podejścia do głęboko zakorzenionych wyzwań stojących przed państwem. „W przeszłości dawaliśmy ludziom pieniądze”, powiedział. „Teraz jest to podejście oddolne: pracujemy z rodzinami; przyjmujemy metodologię zarządzania przypadkiem, staramy się identyfikować priorytety i potrzeby ludzi, a także ich ukryte możliwości”.

2. Inwestowanie w pierwszych latach życia

Skupienie się na zasobach ludzkich, a nie tylko na ich deficytach, było jednym z kluczowych aspektów dyskusji w Sewilli, innym zaś było decydujące znaczenie interwencji w dzieciństwie. Zornitsa Roussinova, Wiceminister Pracy Bułgarii, powiedziała że będzie to priorytet podczas tegorocznej prezydencji jej kraju w Radzie UE. Argumentowała że jeśli nie uda się zapewnić wysokiej jakości usług dla dzieci w momencie, gdy stają się one młodymi ludźmi i starszymi dorosłymi, napotyka się większe problemy.

Podkreślili to dwaj z najbardziej zagorzałych prelegentów konferencji. Herminia Palacio, Zastępca Burmistrza Nowego Yorku ds. zdrowia i usług ludzkich, opisała, w jaki sposób władze miasta, które jak twierdziła, coraz częściej wypełniają luki w polityce społecznej pozostawione przez rząd – zagwarantowały bezpłatną edukacje wszystkim czterolatkom, a obecnie wprowadzają ją dla dzieci w wieku trzech lat. „Nie można budować zdrowego społeczeństwa bez tkania silnej tkanki społecznej” – powiedziała.

Olivier Nobelcourt, mianowany przez Prezydenta Francji Emanuela Macrona na międzyresortowego delegata ds. zapobiegania i walki z ubóstwem dzieci i młodzieży, powiedział, że intensywne prace nad rozwojem języków i socjalizacją we wczesnym dzieciństwie będą głównym założeniem ambitnej 12- letniej strategii, którą finalizuje w celu zmniejszenia liczby dzieci żyjących w ubóstwie we Francji, obecnie, co piąte dziecko.

3. Budowa partnerstw na rzecz inwestycji i transformacji

Trzecim aspektem przewijającym się podczas wielu sesji konferencyjnych i dynamicznemu sieciowaniu im towarzyszącemu, była nieodzowna potrzeba partnerstwa w celu zapewnienia efektywnych inwestycji, innowacji i transformacji. Jak słyszeli uczestnicy jedne z najbardziej udanych rezultatów było wynikiem inicjatyw wspieranych wspólnie przez władze krajowe i regionalne oraz przez ekspertów z sektora prywatnego. 

Karine Lycops, Dyrektor  ds. Usług Społecznych w Genk (Belgia), które jest społecznością odbudowującą swoją gospodarkę po utracie przemysłu ciężkiego, który niegdyś zapewniał wiele miejsc pracy, opisała  jak centrum opieki społecznej, współpracując z dwoma partnerami z sektora prywatnego,  “wróciło do podstaw”  w angażowaniu ludzi do odkrywania i zrozumienia ich rzeczywistych potrzeb. Jak to ujęła: “Jeśli ludzie mają jeden problem, nie zawsze wiedzą, że za tym kryją się inne problem”.

4. Zaangażowanie ludzi w projektowanie i ocenę usług

Niektóre z najbardziej udanych inicjatyw są nie tylko podłączone do społeczeństwa obywatelskiego, ale również współtworzone z dziećmi i dorosłymi, którym mają pomagać. Jedna z najbardziej energicznych sesji konferencji, którą poprowadziło Centrum Doskonalenia Opieki and Dziećmi w Szkocji (CELCIS), które zgromadziło młodych ludzi z życiowym doświadczeniem w systemie opieki, którzy są obecnie nie tylko konsultantami ds. Usług, ale również są zaangażowani w szkocki system regulacji i kontroli. Również podczas tej sesji przedstawiono podobne przykłady z Francji i Malty,

Przy jednoczesnym uznaniu kluczowego znaczenia bezpieczeństwa, wysłuchaliśmy z Kraju Basków i Szkocji, gdzie wdrażane są nowe modele opieki, w celu wsparcia personelu opieki społecznej do bycia pewnym w inspirowaniu starszych ludzi do podejmowania pozytywnego ryzyka, które przyniesie im korzyści.

5. Wykorzystanie technologii na rzecz innowacji w usługach społecznych

Technologia jest zarówno naszym przyjacielem, jak i przeciwnikiem w promowaniu innowacji w usługach społecznych. Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii istotne jest inwestowanie w rozwój umiejętności informatycznych, podczas gdy szkolenia specjalistów musza być dostosowywane tak, aby obejmowały nowe procesy i zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii, prywatnością i bezpieczeństwem.

David Neslon, szef globalnej strategii na rzecz rządu, zdrowia i usług społecznych u dostawcy technologii IBM Watson Health, opisał jak sztuczna inteligencja (AI) może umożliwić pracownikom opieki społecznej natychmiastowe przejrzenie miesięcy, a nawet lat, notatek dotyczących sprawy/przypadku, aby zidentyfikować ryzyko lub mocne strony rodziny.

Christian Bodewig, lider program w Banku Światowym, przewidział niedaleki czas – w którym produkty wytwarzane obecnie ludzką pracą będą w zamian rutynowo drukowane trójwymiarowo. Bodewig ostrzegł, że ta nadchodząca rzeczywistość rodzi fundamentalne pytania dla gospodarek i społeczeństw. “Naprawdę musimy się upewnić, że żaden przyszły pracownik nie pozostanie w tyle”.

 W Sewilli panowało wyraźne poczucie, że po długim kryzysie podatkowym specjaliści ds. usług socjalnych zaczynają podnosić głowy i ponownie pozytywnie i twórczo zaczynają myśleć o usługach. Niektóre z 39 reprezentowanych krajów miały wyraźnie lepsze warunki, aby to uczynić, ale tempo zmian gospodarczych, społecznych i demograficznych nikomu z nas nie pozwala na pozostanie w miejscu.

Niniejszy briefing został przygotowany przez Davida Brindle, redaktora naczelnego brytyjskiej gazety “The Guardian” i moderatora sesji podsumowującej 26 Europejską Konferencję na Temat Usług Społecznych i pod redakcją Alfonso Lary Montero, Dyrektora Naczelnego ESN.