Wartości i misja

Naszą misją jest wspomaganie naszych członków, tak by za pośrednictwem wysokiej jakości usług mogli wspierać najsłabszych w ich dążeniach do lepszego życia. Aby osiągnąć te cele, ESN stwarza ludziom, od których zależy projektowanie i świadczenie lokalnych usług publicznych w całej Europie, możliwość poznania się, dzielenia doświadczeniami, wymiany poglądów i fachowej wiedzy, niezbędnych do tworzenia efektywnej polityki społecznej. Służby socjalne chronią dzieci i młodzież, umacniają rodziny i wspólnoty, pomagają niepełnosprawnym żyć bardziej niezależnie oraz otaczają opieką ludzi w podeszłym wieku. Zakres ich zadań stale się powiększa, wykraczając poza tradycyjnie pojętą pracę socjalną, obejmując zatrudnienie, zdrowie, kwestie mieszkaniowe, edukację czy regenerację obszarów zdefaworyzowanych. Służby socjalne stanowią kluczowy element budowy i funkcjonowania państwa dobrobytu w Europie oraz podporę europejskiego modelu socjalnego.

Członkostwo i Twoje korzyści

ESN rozciąga swoją działalność na blisko trzydzieści państw Europy, należących oraz aspirujących do bycia członkiem UE. Członkostwo w ESN to dostęp do zbiorów informacji dotyczących polityki społecznej, jakościowych i ilościowych danych oraz do projektów dobrych praktyk. Zgodnie z dziedziną zainteresowań będą Państwo mieli również możliwość zaangażować się w działalność grup roboczych ESN i uczestniczyć w licznych konferencjach tematycznych. Ufając, iż popierają Państwo naszą misję, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące przynależności do ESN.