Přejít k hlavnímu obsahu

Investavimas į socialines paslaugas

Mieli EST nariai ir bičiuliai,

2012-ieji buvo aktyvūs ir sėkmingi metai, padėję mums sustiprinti savo įvairiapusį ir nuolat augantį tinklą.
Taip pat tai buvo ir iššūkių kupini metai daugeliui mūsų kolegų, kurie stengėsi teikti socialines paslaugas
susiklosčius tokioms sudėtingoms finansinėms sąlygoms. EST programa aprėpė platų spektrą temų, kurios
paaiškėjo esančios itin svarbios daugeliui Jūsų.

Metus pradėjome suburdami darbo grupę „Vadovavimui, Įgyvendinimui, Inovacijoms“, kad atidžiau
būtų išnagrinėta krizės įtaka socialinių paslaugų valdymui. Pradėdami naują projektą mes užbaigėme
ankstesnįjį – suorganizavome baigiamąją sesiją „Pokyčių valdymo“ mokymų programoje, padėjusioje grupei
politikos formuotojų Vyšegrado šalyse sukurti efektyvias deinstitucionalizacijos strategijas. Taip pat mes
paskelbėme „Bendruomeninių paslaugų plėtojimo“ ataskaitą, kurią ir toliau laikysime įrankiu šiam svarbiam
pereinamajam laikotarpiui.

Mūsų pavasario seminaro Romoje metu koncentravomės į pažeidžiamąjį jaunimą pereinamuoju laikotarpiu.
Išryškėjo dvi perspektyvos: socialinė globa ir parama iki pilnametystės ir ankstyvas iškritimas iš ugdymo
sistemos. Štutgarte organizuotame rudens seminare mes dalyvių dėmesį kreipėme link senyvo amžiaus
žmonių savarankiškumo ir integracijos Europos aktyvaus senėjimo bei kartų solidarumo metais.

Noriu Jums visiems padėkoti už atsidavimą ir dalyvavimą 2012-ųjų metų veiklose bei laukiu mūsų
bendradarbiavimo ateinančiais metais. EST ir toliau nariams suteiks galimybes užmegzti naujus ryšius,
mokytis vieniems iš kitų bei padės plėtoti politiką ir įgyvendinti veiklas visais 2013-aisiais metais. Apie tai
galėsite sužinoti daugiau perskaitę paskutinę ataskaitos dalį.

Nuoširdūs linkėjimai,

John Halloran
EST Pirmininkas

Metinė apžvalga 2012

Ataskaitą galite perskaityti keliomis kalbomis English, français, español, italiano, deutsch, polski, ελληνικά, română, eesti keel, lietuvių kalba, latviešu valoda