Aller au contenu principal

This article is also available in EnglishDeutschespañolfrançaisitaliano and polski.

Wydarzenie to zapowiada się na wyjątkową okazję do podzielenia się wiedzą na temat dzieci imigrantów i włączania młodzieży do społeczności lokalnych w całej Europie. Już ponad 90 uczestników z 18 krajów zarejestrowało się do udziału w seminarium.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką seminarium European Social Network (ESN) otwiera rejestrację na wszystkie osoby i organizacje, które interesują się doświadczeniami i wiedzą na ten temat. Dla tych, którzy chcą się zarejestrować, prosimy o wypełnienie formularza, w którym również znajdą Państwo więcej informacji na temat seminarium. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 8 październik.

Program:

Na podstawie kwestionariusza przeprowadzonego na początku 2017 r. ESN zebrało dane i przykłady, w jaki sposób lokalne służby społeczne wspierają włączenie i przejście w dorosłe życie dzieci pozbawionych opieki i młodych migrantów w krajach europejskich.

Oprócz lokalnych praktyk, zostanie zaprezentowane szersze spojrzenie na międzynarodowe instrumenty, które zostały opracowane w celu wspierania dzieci pozbawionych opieki i migrujących młodych ludzi, zawarte w dokumentach polityki UE i polityk międzynarodowych.

Na chwilę obecną udział w seminarium potwierdziły międzynarodowe organizacje takie jak: Komisja Europejska, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, OECD, WHO i Unicef.

W debacie udział wezmą również przedstawiciele Szwedzkiego Ministerstwa Zdrowia i Spraw Społecznych, a także inni przedstawiciele władz krajowych, władz lokalnych, organizacji pozarządowych i mediów.

ESN jest szczególnie zainteresowany uczestnictwem w seminarium osób, które mają bezpośrednie doświadczenie w tematyce migracji i będą finansować swój udział w seminarium. Jeśli jesteś lub wiesz, kto może być zainteresowany, możesz znaleźć więcej informacji o seminarium na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji o programie i prelegentach można znaleźć na tej stronie

ESN pracuje nad tematyką wsparcia dzieci pozbawionych opieki

ESN pracuje nad tematyką dzieci i młodzieży pozbawionej opieki, od 2005 r., kiedy to opublikowano pierwsze sprawozdanie dotyczące kwestii włączenia społecznego młodych osób ubiegających się o azyl i imigrantów. Niektóre z kwestii poruszonych w raporcie są nadal aktualne, a jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę wyjątkową liczbę dzieci i młodzieży pozbawionej opieki, którzy przyjeżdżają do krajów UE od 2015 r. Dlatego ESN opublikowało drugie sprawozdanie w 2016 r. analizujące wpływ kryzysu uchodźczego na lokalne służby społeczne w Europie i ukierunkowanie na wsparcie dzieci pozbawionych opieki będące wprowadzeniem do naszej publikacji pn. "Inwestowanie w usługi dla dzieci: poprawa wyników"

Zasoby:

Filmy

Publikacje

Polecane w "The Guardian":

Artykuły: