Aller au contenu principal

Investeerimine sotsiaalteenustesse

Lugupeetud ESNi liikmed ja toetajad

2012. aasta oli edukas ja tegevusrohke aasta, mil meie arenev ja mitmekesine võrgustik tugevnes. Teisalt oli
see probleemirohke aasta paljude osaliste jaoks, kes pingutavad selle nimel, et pakkuda sotsiaalteenuseid
rasketes majandustingimustes. ESNi tööprogramm hõlmas hulka teemasid, mis osutusid teie seast
paljudele väga aktuaalseks.

Alustasime seda aastat uue töörühma „Juhtimine, tulemuslikkus ja uuenduslikkus” loomisega, et uurida
lähemalt majanduskriisi mõju sotsiaalteenuste haldamisele.
Samal ajal jõudsime lõpule ühe teise ettevõtmisega: pidasime koolituskava „Muudatuste juhtimine”
viimased õppeperioodid. Selle koolituse eesmärk on aidata Visegrádi riikide poliitikakujundajatel töötada
välja tõhusaid deinstitutsionaliseerimise strateegiaid. Muu hulgas avaldasime aruande „Kohalike
hoolekandeteenuste arendamine”, mida propageerime ka edaspidi kui seda olulist üleminekut toetavat
vahendit.

Roomas toimunud kevadseminaril keskendusime kahele üleminekuetapis olevaid riskinoori puudutavale
valdkonnale: nende abistamine ja toetamine ka täiskasvanueas ning kooli varane poolelijätmine. Stuttgartis
toimunud sügisseminaril käsitlesime aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa
aasta raames teemat iseseisvuse ja kaasatuse säilitamine ja saavutamine vanemas eas.

Suur tänu teile kõigile pühendunud tegutsemise ja osaluse eest 2012. aastal. Ootan pikisilmi, milliseks
kujuneb meie koostöö eesootaval aastal. ESN pakub ka 2013. aastal oma liikmetele võimalusi võrgustike
loomiseks, vastastikuseks õppimiseks ning poliitika ja praktika arendamiseks.

Rohkem teavet leiate selle aruande lõpuosast.

Parimate soovidega

Peadirektor John Halloran

Aastaaruanne 2012

Saadaval mitmes erinevas keeles English, français, español, italiano, deutsch, polski, ελληνικά, română, eesti keel, lietuvių kalba, latviešu valoda