Passar para o conteúdo principal

This article is also available in englishespañol, Deutsch, français, italiano, and polski.

Usługi socjalne to nie Dolina Krzemowa ani miejsce, gdzie inwestorzy z branży kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital) są gotowi zainwestować miliony na kolejny Google. Jest to sektor finansowy, który znajduje się pod ogromną presją z powodu ograniczeń budżetowych i starzenia się populacji w Europie. Innowacje i technologia mogą nadal być tajemnicze i kosztowne dla wielu, ale należy oczekiwać, że nowe inicjatywy w zakresie usług socjalnych ukierunkowane na użytkowników usług, z wykorzystaniem rozwiniętej technologii, jest tym czego ludzie potrzebują.

To było przesłanką naszej niedawnej 25. Europejskiej Konferencji ds. Usług Społecznych, zatytułowanej "Przekształcanie życia poprzez innowacje i technologię", zorganizowanej we współpracy z Prezydencją Malty w Unii Europejskiej. Podczas, której inspirujący mówcy opisywali innowacyjne inicjatywy mające na celu wzmocnienie pozycji osób, takie jak karty przechowywania danych osobowych, budżety partycypacyjne, kalkulatory budżetowe oraz powstawanie zespołów i koprodukcji z użytkownikami usług. Słyszeliśmy też o rozwiązaniach inteligentnych technologii, które miały rozwiązać problemy związane z usługami społecznymi, takimi jak aplikacje do współdzielenia danych, lodówki bez energii elektrycznej, pojazdy dostawcze wyposażone w technologię diagnozowania chorób oraz zestawy narzędzi służące wspieraniu usług socjalnych gmin w zakresie wdrażania technologii.

Dowiedzieliśmy się o Buurtzorg, który zmienia sposób opieki świadczonej przez gminę w Holandii, koncentrując się na roli pielęgniarek środowiskowych i mobilizując sąsiadów w celu wspierania osób starszych w ich domach i oszczędzania na kosztach biurowych. We Francji Wheeliz jest usługą transportową dla osób niepełnosprawnych utworzoną przez Charlotte de Vilmorin, która jako osoba z niepełnosprawnością postanowiła zorganizować tę usługę ze względu na własne trudności w zamówieniu taksówki. Podjęliśmy także wyzwanie, wyjścia poza Europę i sprawdzenia, w jaki sposób innowacje społeczne przekształcają społeczności w Azji i Afryce. Jaideep Prabhu z Uniwersytetu w Cambridge mówił o tym, w jaki sposób samochody dostawcze w Indiach zrewolucjonizują proces diagnozy cukrzycy lub jak aplikacje w Kenii, pozwalają ludziom na obszarach wiejskich komunikować się z rodziną, lekarzami i przyjaciółmi.

Geoff Mulgan z Nesta w Wielkiej Brytanii opowiedział nam jak używane są dowody tożsamości do przechowywania danych zdrowotnych milionów ludzi w Europie i innych krajach takich jak Indie. Następnym krokiem jest rozszerzenie bazy danych z zakresu zdrowia o dane pochodzące z obszaru zatrudnienia i usług socjalnych. Dolors Bassa z rządu katalońskiego i Manuel Domene z rządu Andaluzji mówili o systemach zarządzania pojedynczym przypadkiem opracowywanych w tych hiszpańskich regionach w celu zebrania danych dotyczących zdrowia, zatrudnienia i opieki społecznej. Jest głód danych, ale także dowodów. Dyskutanci podkreślili potrzebę posiadania dowodów na to, czy inicjatywy innowacyjne prowadzą do poprawy społecznej. Przykładem tego jest przypadek eksperymentu z dochodami minimalnymi, który obecnie jest realizowany w Finlandii i został przedstawiony przez Sari Rautio z Fińskiego Funduszu Innowacji.

Usłyszeliśmy też, że wiele przeszkód stoi na drodze wprowadzania technologii. Między innymi są to obawy dotyczące prywatności i ochrony danych, braku zaufania do technologii wynikającego z doświadczeń, a także ograniczone budżety do inwestowania. Ben Page z Ipsos Mori, który przemawiał na konferencji, podkreślił konieczność szybkiej adaptacji technologii z uwagi na bardziej technologiczną niż kiedykolwiek wcześniej opinię publiczną. Ale ostrzegł także, że nadal istnieją grupy docelowe, które nie są połączone z Internetem i nigdy niemyślące o możliwości korzystania ze Smartfona. Ana Lima, z hiszpańskiej Rady Pracy Społecznej powiedziała, że istnieje zapotrzebowanie na szkolenie w dziedzinie technologii dla profesjonalistów zajmujących się usługami socjalnymi, ale także podkreśliła ogromną przepaść pomiędzy osobami, które przygotowują się do przyjęcia technologii i tych, którzy nie mają takich planów. Taki podział cyfrowy ma miejsce również między użytkownikami.
Dalszymi kierunkami wydają się być "prototypy" nowych produktów, przy użyciu procesu tworzenia partnerstwa z użytkownikami usług, decydentami i praktykami. W ten sposób produkty mogą być budowane od podstaw w niewielkiej skali, zanim będą szerzej stosowane. Słyszeliśmy przykłady ko-produkcji usługowej z Austrii, Danii lub Szwecji. Technologia wpływa znacząco na świadczenie usług opieki i wsparcia. Marianne Carlberg ze Szwecji wyjaśniła, że w wieku 86 lat korzysta z tabletu do planowania i zarządzania własną opieką, wsparciem i komunikacją z jej menedżerem opieki, rodziną i przyjaciółmi.

Technologia ta nie będzie działać dla wszystkich, ale w czasie finansowania problemy i rosnącego zapotrzebowanie na usługi, wydaje się ważne, że technologia odgrywa rolę w przyszłości usług socjalnych. Myśląc o naszej własnej roli w europejskiej sieci społecznej, która ma stworzyć bazę dowodową tego, co działa i wspierać poprawę praktyki, musimy być bardziej aktywni wokół roli innowacji i technologii na rzecz integracji społecznej. Zastanawiamy się nad sposobami wspierania usług socjalnych w całej Europie w obszarze umiejętnością korzystania z technologii cyfrowych lub oceny wykorzystania technologii do planowania opieki, oceny potrzeb, ochrony lub mobilnej siły roboczej.