Mergi la conţinutul principal

Conferinţă a Serviciilor Sociale, Arad, Romania


În ultimii cinci ani, Reţeaua Socială Europeană (European Social Network – ESN) şi-a sprijinit membrii din România în organizarea unor conferințe naționale a serviciilor sociale, prin a aduce la dezbateri o perspectivă europeană și speakeri internaționali. În acest an, evenimentul a avut loc la Arad în perioada 27-29 mai, organizat de Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară a Municipiului, membru ESN. Conferința a adus împreună peste 130 de specialişti care lucrează în servicii pentru copii şi tineri din diferite municipii şi ONG-uri din România, precum și membri ESN din Ungaria, Scoția și Anglia și reprezentanți ai Secretariatului, pentru a discuta despre practicile locale, provocările comune, precum şi pentru a urmări imaginea de ansamblu din contextul european.


O perspectivă europeană


Conferința a fost deschisă de viceprimarul municipiului Arad, Levente Bognar, şi de directorul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară, Erika Stark, împreună cu Philip Cotterill, reprezentant al ESN și al Asociației Directorilor de Servicii Sociale pentru Adulți (ADASS) din Anglia. Tema evenimentului, investiţia în copii și tineri, a fost încadrată într-un context european de către directorul pentru politici al ESN, Alfonso Lara Montero. El a prezentat argumente privind importanţa investiției timpurii în copii, inclusiv studii care au arătat că adaptabilitatea creierului unui copil este cea mai mare în primii ani de viaţă.


Cu toate acestea, domnul Lara Montero a subliniat că, în Europa, investiția publică este la cel mai scăzut nivel în primii ani de viaţă – cu țări precum Islanda care investesc în jur de 1% din produsul lor intern brut (PIB), în grupa de vârstă 0-3 ani și aproape 2% în intervalul de 3-6 ani, în timp ce în statele Baltice, Slovenia și România nu există aproape nici o investiție în grupa de vârstă 0-3 ani. În plus, în Europa există o rată scăzută de acces la servicii de îngrijire pentru copiii preșcolari. În unele țări, mai puțin de 5% din copiii cu vârste cuprinse între 0-3 ani au acces la facilitățile de îngrijire pentru copiii preșcolari, ca rezultat al unor obstacole precum costurile ridicate, lipsa de capacitate sau distanța faţă de servicii.


"În vremuri de constrângeri economice, principala problemă este utilizarea fondurilor disponibile cu înțelepciune, asigurarea că recomandările politice de a investi în cei foarte tineri sunt susţinute de cele mai bune dovezi. La ESN pledăm pentru o metodă de documentare și informare a serviciilor bazată pe cercetare și dovezi, precum și pentru investiţia în politici care produc rezultate mai bune pentru copii, prin intermediul unor proiecte cum este Investiţia în servicii pentru copii, îmbunătăţirea rezultatelor", a adăugat dl. Lara Montero.


Perspective naționale și locale


Sesiunea a continuat cu prezentări ale membrilor ESN din România (Arad) și Ungaria cu privire la serviciile pentru copii. Prezentările au evidențiat abordări diferite în furnizarea de servicii, dar de asemenea, au subliniat necesitatea colaborării dintre agenții și a parteneriatelor inter-sectoriale, în special între sectorul social și cel al educației. În sesiunea de după-amiază au fost discutate mai multe perspective locale din municipii ale României, acordându-se atenție provocărilor comune (de exemplu, nevoia de evaluare timpurie a nevoilor copiilor, pentru detectarea nevoilor speciale ale acestora).


Marta Korintus de la Direcția Generală a Serviciilor Sociale și de Protecției a Copilului din Ungaria a subliniat: "Cu cât intervenţiile încep mai timpuriu, cu atât rezultatele obţinute vor fi mai bune. Serviciile de educație și îngrijire timpurie pot fi de ajutor deoarece promovează dezvoltarea copiilor mici, prin a-i învăța să se ingrijească singuri, pentru a deveni autonomi, pe lângă faptul că le oferă un mediu sănătos și activități adecvate nivelului lor de dezvoltare. Rolul serviciilor sociale este de neprețuit, atât în construirea de colaborări între agenţii cât și în oferirea de oportunități pentru copii și părinți de a socializa cu alte familii. Însă valoarea și rolul comunităților locale în susținerea dezvoltării copiilor cu nevoi de ingrijire sunt de asemenea foarte importante." Acest mesaj a fost în mod clar ilustrat în timpul unei sesiuni speciale care a adus experiențe de viață reale ale familiilor cu copii și tineri cu dizabilități.


Lecții din alte țări


În a doua zi a conferinței s-a pus problema promovării îngrijirii comunitare și a vieții independente pentru copii și tineri. Membrul ESN Ian Milligan de la Centul de Excelență pentru Copii Aflați în Îngrijire (CELCIS) din Scoția a prezentat considerente practice pentru punerea în aplicare a "Liniilor directoare pentru îngrijirea alternativă a copiilor" ale ONU. El a subliniat problemele comune cu care tinerii în tranziție se confruntă peste tot în Europa, inclusiv vulnerabilitatea și dezavantajul (ilustrate de șomaj, lipsa de adăpost sau comportamentul anti-social), dar şi singurătatea și izolarea socială.


Dl. Milligan a împărtășit de asemenea bune practici din experiența scoțiană, precum organizațiile active de advocacy ale persoanelor care au părăsit sistemul de îngrijire, participarea tinerilor în comunitate (de exemplu, voluntariatul), noul rol al municipalităților ca "părinte corporativ". El a descris riscul de supra-profesionalizare a serviciilor de protecție a copilului din Marea Britanie – comunitățile locale fiind lipsite de putere în raport cu agențiile de protecție a copilului.


Dl. Milligan a prezentat două recomandări principale pentru dezvoltarea viitoare a serviciilor pentru copii din România: "Pe de o parte, este importantă construirea capacităţii departamentelor de servicii sociale (mai mulți asistenți sociali recrutați și calificați). Pe de altă parte, cred că munca în parteneriat cu ONG-uri este vitală – și de asemenea promovarea contribuției voluntarilor. Serviciile sociale nu pot rezolva toate problemele sociale pe cont propriu." Acest mesaj a fost, de asemenea, întărit de Laura Ghica-Sava de la Fundația Terre des Hommes România, care a împărtășit experiența fundației în ceea ce priveşte lucrul in partneriat cu serviciile sociale, ONG-uri şi comunităţi locale: "Furnizarea serviciilor în cadrul comunităților locale, în care există resurse limitate, este într-adevăr o provocare; dar aici, la conferinţă, au existat câteva exemple bune care arată că, atunci când există dăruire și când oamenii sunt calificați și cooperanţi, se pot obține rezultate semnificative."


Privind în perspectivă


Rețeaua Socială Europeană (ESN) încurajează dezbaterea și schimbul de bune practici privind investiția în serviciile pentru copii prin proiecte cum ar fi Conferința de Servicii Sociale din România (Arad) și proiectul Investiţia în servicii pentru copii, îmbunătăţirea rezultatelor; acest proiect de trei ani continuă cu o analiză a serviciilor pentru copii din țările europene, cu scopul de a prezenta situația din alte două țări din centrul și estul Europei în anul viitor. Aflați mai multe despre activitatea ESN cu privire la copii și familii.