Skip to main content

Naše cíle a poslání


Posláním Evropské sociální sítě (European Social Network - ESN) je pomáhat svým členům změnit životy těch nejzranitelnějších osob ve společnosti cestou poskytování kvalitních sociálních služeb. Za tímto účelem ESN sdružuje klíčové osobnosti z celé Evropy, kteří vypracovávají koncepce a poskytují veřejné služby na místní úrovni, aby se navzájem učili a sdíleli své odborné znalosti a zkušenosti pro budování účinné sociální politiky. Sociální služby chrání děti a mladistvé, posilují rodiny a komunity, pomáhají postiženým osobám žít nezávisleji a pečují o osoby v pokročilém věku. Úkoly sociálních služeb jsou různorodé a stále se vyvíjejí, přesahují hranice tradiční sociální práce a jsou propojeny s otázkami zaměstnání, zdraví, bydlení, vzdělávání a odpočinku. Jsou klíčem k rozvoji a poskytování sociální péče v Evropě a tvoří pilíř evropského sociálního modelu.


Vítejte v ESN


Členská základna ESN čítá téměř třicet evropských zemí v rámci Evropské unie i mimo ni. Naše služby a činnost mají sloužit k podpoře práce našich členů. Členové mají právo se dle vlastního zájmu zapojovat do aktivit ESN (pracovní skupiny, tématická fóra atd.). Mají také přístup k informacím o aktuálních politikách, k údajům z průzkumů a statistik a k osvědčeným projektům . Rádi ve svých řadách přivítáme nové členy. Pokud jsou vám naše cíle blízké a chtěli byste spolu s námi dosáhnout změny, obraťte se na nás.