Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει το έργο του ESN για το 2012, ένα ενεργό έτος το οποίο συνέβαλε στην ενίσχυση του αναπτυσσόμενου και ποικιλόμορφου δικτύου μας σε καιρούς προκλήσεων. Διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες.