Pereiti į pagrindinį turinį

EST pavasario seminaras 2013

Baladžio 18-19 dienomis Helsikyje (Suomija) vykusiame 2013 m. pavasario seminare EST sulaukė 100 EST narių ir svečių iš 19 valstybių. Seminaro tema – kaip per socialines paslaugas būtų galima skatinti žmonių su negalia gaunamų paslaugų pasirikimo ir jų kontrolės galimybes kasdieniame gyvenime.

Lars-Göran Jansson, Švedijos EST pirmininkas, atidarydamas seminarą pažymėjo: „Paslaugų gavėjai turėtų aktyviai įsitraukti sprendžiant jų asmeninės pagalbos sistemos valdymo klausimus. Labiau reikėtų kalbėti apie individualų, o ne paslaugų sistema grindžiamą atsaką į globos poreikius.“

Pirmoji sesija atskleidė, kaip skirtingų valstybių socialinės rūpybos sistemose skatinamas paslaugų gavėjų pasirinkimas ir kontrolė. Ioannis Dimitrakopoulos iš Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros pateikė Europos Sąjungos pajamų, socialinės įtraukties ir gyvenimo sąlygų tyrimų duomenis, kurie atskleidė, jog 36% asmenų su negalia Europos Sąjungoje buvo ties skurdo ar socialinės atskirites riba lyginant su 21% neturinčiųjų negalios.

„Nepriklausomas gyvenimas nereiškia, kad mes norime viską daryti patys ir nenorime niekieno kito pagalbos ar kad mes norime gyventi izoliuotą gyvenimą [...], mes norime augti savo šeimose, eiti į kaimynystėje esančią mokyklą, naudotis tais pačiais autobusais, kaip mūsų kaimynai, dirbti darbus, atitinkančius mūsų išsilavinimą ir interesus, ir patys kurti savo šeimas“, sakė Jos Huys (Leuven Katalikiškasis universitetas, Belgija).

Martina Plohovits pristatytas Vienoje veikiančios Asmeninės pagalbos schemos įvertinimas parodė, kaip asmeninė pagalba padeda asmenims su negalia dalyvauti socialiniame gyvenime, turėti galimybę dirbti ir gyventi savarankiškai. Nepriklausomo gyvenimo programa Veneto (Italija) ir „krepšelio“ asmeninei pagalbai sistema Stenungsund savivaldybėse (Švedija) užbaigė sesiją vietos pavyzdžiais įgyvendinant paslaugų pasirinkimą ir kontrolę.

Seminaro dalyviai taip pat išgirdo apie tai, kaip paslaugos gavėjo įtraukimas padeda pagerinti paslaugų kokybę ir pobūdį. Tom Raines iš Mančesterio Partnerystės projekto „Teisė valdyti“ tikino, kad bendradarbiavimas yra būtinas siekiant asmenis su negalia paskatinti naudotis savo teise valdyti gaunamas paslaugas. Suomijos „Praktinių ekspertų“ projektas pateikė pavyzdį iš sveikatos paslaugų sektoriaus ir parodė, kaip paslaugų gavėjai yra išmokomi tapti savo pačių globos ekspertais: „Paslaugų gavėjai ir toliau kontroliuoja savo gyvenimą net turėdami intelekto sutrikimų“, sakė ekspertas Timo Kallioaho. Martin Rullis, paslaugų gavėjas iš Latvijos, pabrėžė, kad norint priimti sprendimus yra būtina turėti atitinkamos informacijos: „Kai aš pradėjau dirbti su kitais žmonėmis, pamačiau, kad jų gyvenimai ir sprendimai buvo skirtingi nuo neturinčiųjų intelekto sutrikimų. Tam, kad galėtumėm patys priimti sprendimus, mes privalome turėti tam tikrų žinių.“

Dienos pabaigoje vykusi diskusija iškėlė klausimus apie skirtumus organizuojant asmeninį biudžetą ir asmeninės pagalbos schemas. „Kiekviena valstybė vystosi skirtingai, kadangi kultūros ir struktūros yra skirtingos. Be galo įdomu stebėti, kaip laikui bėgant jos keičiasi“, sakė Jamie Bolling iš Europos savarankiško gyvenimo tinklo.

Kai kuriose valstybėse pajamos ir paslaugos mažinamos, kad padidėtų rentabilumas. Diskusijos dalyviai taip pat kalbėjosi apie teisės rinktis ir kontroliuoti paslaugas suderinamumą su finansinėmis galimybėmis. „Tikiuosi, kad po keleto metų mes žvelgsime atgal ir pamatysime, kad pasistūmėjome link visuomenės, kuri visiems yra atvira ir suteikianti galimybę lygiavertiškai joje dalyvauti“, užbaigė EST pirmininkas John Halloran.

Antrąją seminaro dieną EST nariai ir seminaro dalyviai iš Baltijos šalių diskutavo apie tai, su kokiais iššūkiais susiduria socialinių paslaugų teikėjai įgyvendindami paslaugų pasirinkimą ir kontrolę ir kokios joms reikia paramos, kad tai veiktų. Šios grupės darbo rezultatus galėsite netrukus perskaityti Narių paskyroje.

Šaltinius ir pristatymus galite rasti čia.