Šio priemonių rinkinio tikslas yra padėti visoms Europos valstybinėms institucijoms,
dalyvaujančioms ES struktūrinių fondų (ir atitinkamų fondų) programavime ir įgyvendinime,
priimti sprendimus, kurie padės pagerinti daugiau kaip milijono Europos pilieč