Pārlekt uz galveno saturu

EST 2013. gada pavasara seminārs

18. un 19. aprīlī Eiropas Sociālais tīkls Somijas galvaspilsētā Helsinkos pulcēja 100 EST dalībnieku un īpaši uzaicinātu viesu no 19 dalībvalstīm dalībai EST 2013. gada pavasara seminārā. Šā semināra uzmanības centrā bija tas, kā sociālo dienestu pakalpojumi var veicināt lielākas izvēles un kontroles iespējas ikdienas dzīvē cilvēkiem ar invaliditāti.

Atklājot semināru, EST priekšsēdētājs Laršs Jērans Jansons uzsvēra: “Sociālo pakalpojumu saņēmējiem aktīvi jāiesaistās izlemšanā, kā vadīt viņu personisko atbalsta sistēmu. Te jārunā par individuālu pielāgošanu aprūpes vajadzībām, nevis dienestu vadītu pielāgošanu.”

Pirmā sesija parādīja, kāda ir dažādu Eiropas labklājības sistēmu pieeja pasākumiem, kas veicina izvēles un kontroles iespējas. Joannis Dimitrakopuls no ES Pamattiesību aģentūras iepazīstināja ar skaitļiem no ES pētījuma par ienākumiem, sociālo iekļautību un dzīves apstākļiem, kas rāda, ka 36 % personu ar invaliditāti ES ir pakļauti nabadzības vai sociālās izstumtības riskam, savukārt personu bez invaliditātes vidū šāds risks ir 21 %.

“Neatkarīga dzīve nenozīmē, ka mēs gribētu visu darīt paši un mums neviens nav vajadzīgs vai ka mēs gribētu dzīvot izolācijā. […] Mēs gribam uzaugt savā ģimenē, iet vietējā skolā, braukt ar to pašu autobusu, ar ko brauc mūsu kaimiņi, strādāt darbu, kas atbilst mūsu izglītībai un interesēm, un paši veidot savu ģimeni,” teica Joss Heuss, asociētais pētnieks no Lēvenes Katoļu universitātes Beļģijā.

Skats no malas uz Vīnē īstenoto Personiskā palīga sistēmu, ar kuru iepazīstināja Martina Plohovica, parādīja, kā personiska palīdzība ļauj cilvēkiem ar invaliditāti piedalīties sociālajā dzīvē, gūt iespēju strādāt un dzīvot patstāvīgāk. Šo sesiju, kas bija veltīta vietējiem izvēles un kontroles iespēju nodrošināšanas piemēriem, papildināja pārskats par Neatkarīgas dzīves programmu Itālijas Veneto reģionā un personiskās palīdzības talonu sistēmu Stenungsgundas pašvaldībā Zviedrijā.

Delegāti arī uzklausīja stāstījumus par to, kā pakalpojumu saņēmēju iesaistīšana palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti un veidojumu. Toms Reinss no Mančestras reģiona partnerības projekta „Tiesības uz kontroli” norādīja, ka kopīgai pakalpojumu veidošanai ir izšķirīga nozīme, lai dotu iespēju to saņēmējiem ar invaliditāti īstenot kontroles tiesības. Ar piemēru no garīgās veselības jomas Somijas projekta „Pieredzes eksperts” pārstāvis skaidroja, kā pakalpojumu saņēmējus apmāca kļūt par ekspertiem pašu aprūpē: “Pakalpojumu saņēmēji saglabā kontroli pār savu dzīvi pat tad, kad saskaras ar garīgās veselības problēmu,” teica pieredzes eksperts Timo Kallioaho. Mārtiņš Rullis, pakalpojumu saņēmējs no Latvijas, uzsvēra, cik svarīga lēmumu pieņemšanā ir informācija: “Kad sāku strādāt kopā ar citiem cilvēkiem, sapratu, ka viņu dzīve un izvēles iespējas atšķiras no cilvēkiem ar garīgu invaliditāti. Lai pieņemtu lēmumus paši par sevi, mums ir vajadzīgas zināšanas.”

Paneļdiskusijā dienas nobeigumā tika aplūkoti jautājumi par atšķirībām personisko budžetu un personiskās palīdzības sistēmu organizēšanā. “Katra valsts attīstās atšķirīgi, jo katrā ir atšķirīga kultūra un struktūra, un ir interesanti vērot, kā tās attīstās laika gaitā,” teica Džeimijs Bollings no Eiropas Neatkarīgas dzīves tīkla.

Dažās valstīs, lai uzlabotu izmaksu lietderību, ir samazināti naudas pabalsti un pakalpojumi. Diskusijas dalībnieki runāja arī par kompromisu starp juridiskām izvēles un kontroles tiesībām un finanšu resursu pieejamību. “Es ceru, ka pēc dažiem gadiem mēs palūkosimies atpakaļ un redzēsim, ka esam virzījušies uz sabiedrību, kas ikvienam nodrošina daudz lielāku iekļautību un līdzdalību,” rezumēja Džons Helorans no EST.

Semināra otrajā dienā EST dalībnieki un delegāti no Baltijas valstīm apsprieda, ar kādām grūtībām saskaras sociālie dienesti, īstenojot izvēles un kontroles iespējas, un kāds atbalsts tiem vajadzīgs, lai šīs izvēles un kontroles iespējas nodrošinātu. Šīs grupas darba rezultāti drīzumā būs pieejami Dalībnieku sadaļā.

Semināra materiāli un prezentācijas atrodami šeit.