Przejdź do treści

This article is also available in EnglishEspañol, Deutsch, FrançaisItaliano and Polski.

Dziennikarze wiedzą że często przypadkowe wydarzenie, lub pojedynczy obraz mogą powodować zmiany w sercach i umysłach tam gdzie argumenty, badania i ich wyniki nie dały rady. Jak zauważyli delegaci 26 Europejskiej Konferencji na temat Usług Społecznych w Sevilli, heroizm jednego człowieka był tematem wielu rozmów.

Tą osobą był Mamoudou Gassama, 22 letni imigrant z Mali żyjący we Francji bez pozwolenia, który zszokował nas  wszystkich w ten weekend wchodząc po elewacji na czwarte piętro apartamentowca w Paryżu w celu uratowania dziecka niebezpiecznie zwisającego z balkonu. W ciągu 48 godzin, spotkał się on z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem  który mu podziękował, wręczył obywatelstwo a także ukierunkował jego karierę zawodową w kierunku straży pożarnej.

Ten epizod, uwieczniony na wideo przez przechodniów i rozpowszechniony na cały świat poprzez media społecznościowe, pokazuje oczywistą lekcję na temat  imigrantów. Integracja młodych imigrantów była tematem Dnia Norweskiego otwierającego konferencję , w trakcie którego dyskutowano o roli pomocy społecznej w integracji młodych imigrantów w całej Europie, jako przykładu inwestycji społecznych.

Przez trzy dni konferencji odbyło się wiele rozmów jak posunąć do przodu usługi społeczne dekadę po wystąpieniu wielkiego kryzysu ekonomicznego i spowodowane nim prowadzenie oszczędnościowych polityk w całej Europie. Naszymi tematami były: inwestycje społeczne, innowacja i przemiany w usługach społecznych, które przynoszą pozytywne rezultaty jeśli są poparte połączeniem inicjatyw krajowych i lokalnych, wsparciem prywatnych kompetencji, oraz skutecznym zaangażowaniem społeczeństwa.

1. Promowanie kapitały ludzkiego

Jedną z bardziej inspirujących prezentacji na konferencji była prezentacja Amalii Zepou wiceprzewodnicząca społeczeństwa obywatelskiego i innowacji w Atenach (Grecja), opisująca w jaki sposób doprowadziła do wykorzystania potęgi społeczeństwa obywatelskiego w celu sprostania poważnym wyzwaniom, przed którymi miasto wciąż stoi po kryzysie gospodarczym i niedawnym przybyciu migrantów. Zidentyfikowano ponad 3000 różnych działań z udziałem około 400 grup, z których większość to nieformalne stowarzyszenia obywateli, koordynowanych za pośrednictwem platformy internetowej SynAthina i udzielono im ograniczonego wsparcia w celu zwiększenia ich skuteczności.

Żywym przykładem była mobilna pralnia, umieszona z tyłu furgonetki, która odwiedza dzielnice, w których mieszkają imigracji, aby umożliwić im bezpłatne pranie ubrań. Władze miasta zapewniają lokalizacjom dostęp do wody i innych udogodnień. Jak wszystkie działania, które zostały odwzorowane, jak powiedział Zepou, ono również działa „prawie bez budżetu”.

Uczestnicy wysłuchali również Ibrahima Al-Shaera, Ministra Rozwoju Społecznego Palestyny, który mówił o rozwoju podobnego „opartego na aktywach” podejścia do głęboko zakorzenionych wyzwań stojących przed państwem. „W przeszłości dawaliśmy ludziom pieniądze”, powiedział. „Teraz jest to podejście oddolne: pracujemy z rodzinami; przyjmujemy metodologię zarządzania przypadkiem, staramy się identyfikować priorytety i potrzeby ludzi, a także ich ukryte możliwości”.

2. Inwestowanie w pierwszych latach życia

Skupienie się na zasobach ludzkich, a nie tylko na ich deficytach, było jednym z kluczowych aspektów dyskusji w Sewilli, innym zaś było decydujące znaczenie interwencji w dzieciństwie. Zornitsa Roussinova, Wiceminister Pracy Bułgarii, powiedziała że będzie to priorytet podczas tegorocznej prezydencji jej kraju w Radzie UE. Argumentowała że jeśli nie uda się zapewnić wysokiej jakości usług dla dzieci w momencie, gdy stają się one młodymi ludźmi i starszymi dorosłymi, napotyka się większe problemy.

Podkreślili to dwaj z najbardziej zagorzałych prelegentów konferencji. Herminia Palacio, Zastępca Burmistrza Nowego Yorku ds. zdrowia i usług ludzkich, opisała, w jaki sposób władze miasta, które jak twierdziła, coraz częściej wypełniają luki w polityce społecznej pozostawione przez rząd – zagwarantowały bezpłatną edukacje wszystkim czterolatkom, a obecnie wprowadzają ją dla dzieci w wieku trzech lat. „Nie można budować zdrowego społeczeństwa bez tkania silnej tkanki społecznej” – powiedziała.

Olivier Nobelcourt, mianowany przez Prezydenta Francji Emanuela Macrona na międzyresortowego delegata ds. zapobiegania i walki z ubóstwem dzieci i młodzieży, powiedział, że intensywne prace nad rozwojem języków i socjalizacją we wczesnym dzieciństwie będą głównym założeniem ambitnej 12- letniej strategii, którą finalizuje w celu zmniejszenia liczby dzieci żyjących w ubóstwie we Francji, obecnie, co piąte dziecko.

3. Budowa partnerstw na rzecz inwestycji i transformacji

Trzecim aspektem przewijającym się podczas wielu sesji konferencyjnych i dynamicznemu sieciowaniu im towarzyszącemu, była nieodzowna potrzeba partnerstwa w celu zapewnienia efektywnych inwestycji, innowacji i transformacji. Jak słyszeli uczestnicy jedne z najbardziej udanych rezultatów było wynikiem inicjatyw wspieranych wspólnie przez władze krajowe i regionalne oraz przez ekspertów z sektora prywatnego. 

Karine Lycops, Dyrektor  ds. Usług Społecznych w Genk (Belgia), które jest społecznością odbudowującą swoją gospodarkę po utracie przemysłu ciężkiego, który niegdyś zapewniał wiele miejsc pracy, opisała  jak centrum opieki społecznej, współpracując z dwoma partnerami z sektora prywatnego,  “wróciło do podstaw”  w angażowaniu ludzi do odkrywania i zrozumienia ich rzeczywistych potrzeb. Jak to ujęła: “Jeśli ludzie mają jeden problem, nie zawsze wiedzą, że za tym kryją się inne problem”.

4. Zaangażowanie ludzi w projektowanie i ocenę usług

Niektóre z najbardziej udanych inicjatyw są nie tylko podłączone do społeczeństwa obywatelskiego, ale również współtworzone z dziećmi i dorosłymi, którym mają pomagać. Jedna z najbardziej energicznych sesji konferencji, którą poprowadziło Centrum Doskonalenia Opieki and Dziećmi w Szkocji (CELCIS), które zgromadziło młodych ludzi z życiowym doświadczeniem w systemie opieki, którzy są obecnie nie tylko konsultantami ds. Usług, ale również są zaangażowani w szkocki system regulacji i kontroli. Również podczas tej sesji przedstawiono podobne przykłady z Francji i Malty,

Przy jednoczesnym uznaniu kluczowego znaczenia bezpieczeństwa, wysłuchaliśmy z Kraju Basków i Szkocji, gdzie wdrażane są nowe modele opieki, w celu wsparcia personelu opieki społecznej do bycia pewnym w inspirowaniu starszych ludzi do podejmowania pozytywnego ryzyka, które przyniesie im korzyści.

5. Wykorzystanie technologii na rzecz innowacji w usługach społecznych

Technologia jest zarówno naszym przyjacielem, jak i przeciwnikiem w promowaniu innowacji w usługach społecznych. Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii istotne jest inwestowanie w rozwój umiejętności informatycznych, podczas gdy szkolenia specjalistów musza być dostosowywane tak, aby obejmowały nowe procesy i zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii, prywatnością i bezpieczeństwem.

David Neslon, szef globalnej strategii na rzecz rządu, zdrowia i usług społecznych u dostawcy technologii IBM Watson Health, opisał jak sztuczna inteligencja (AI) może umożliwić pracownikom opieki społecznej natychmiastowe przejrzenie miesięcy, a nawet lat, notatek dotyczących sprawy/przypadku, aby zidentyfikować ryzyko lub mocne strony rodziny.

Christian Bodewig, lider program w Banku Światowym, przewidział niedaleki czas – w którym produkty wytwarzane obecnie ludzką pracą będą w zamian rutynowo drukowane trójwymiarowo. Bodewig ostrzegł, że ta nadchodząca rzeczywistość rodzi fundamentalne pytania dla gospodarek i społeczeństw. “Naprawdę musimy się upewnić, że żaden przyszły pracownik nie pozostanie w tyle”.

 W Sewilli panowało wyraźne poczucie, że po długim kryzysie podatkowym specjaliści ds. usług socjalnych zaczynają podnosić głowy i ponownie pozytywnie i twórczo zaczynają myśleć o usługach. Niektóre z 39 reprezentowanych krajów miały wyraźnie lepsze warunki, aby to uczynić, ale tempo zmian gospodarczych, społecznych i demograficznych nikomu z nas nie pozwala na pozostanie w miejscu.

Niniejszy briefing został przygotowany przez Davida Brindle, redaktora naczelnego brytyjskiej gazety “The Guardian” i moderatora sesji podsumowującej 26 Europejską Konferencję na Temat Usług Społecznych i pod redakcją Alfonso Lary Montero, Dyrektora Naczelnego ESN.