Przejdź do treści

Raport wspiera ideę opieki domowej, wskazuje, jakie powinny być pierwsze kroki w procesie dezinstytucjonalizacji oraz wskazuje elementy kluczowe opieki domowej. Dostępne w języku: English, magyar, polski, český, română.