Przejdź do treści
Raport prezentuje działania ESN w 2012 roku, który był okresem bardzo aktywnym, który pomógł wzmocnić naszą rosnącą i zróżnicowaną sieć w tych obfitujących w wyzwania czasach. Dokument dostępny jest także w innych wersjach językowych.