Przejdź do treści
Raport dotyczy sposobów, w jakie służby społeczne w Europie mogą promować wybór i kontrolę we współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Jest on oparty na wynikach dyskusji, które odbyły się podczas wiosennego seminarium ESN w Helsinkach.