Przejdź do treści
2016 był udany rok, w którym zorganizowaliśmy kilka inicjatyw z członków i innych zainteresowanych stron w celu wymiany wiedzy na tematy zagadnień takie jak planowanie przyszłych pracowników służb socjalnych i dzieci pozbawione opieki.