Hear out loud » Play Pause Resume Stop

Inwestowanie w Służby Społeczne


Drodzy członkowie i przyjaciele ESN,


Rok 2012 był rokiem, który pozwolił na umocnienie naszej rosnącej i różnorodnej społeczności, rokiem
aktywnym i pełnym sukcesów. Był to jednak również rok pełen wyzwań dla wielu z naszych kolegów, którzy
próbowali udzielać pomocy społecznej w trudnych warunkach finansowych. Program ESN poruszył szeroki
zakres tematów, które okazały się kluczowymi dla wielu z Państwa.


Rok rozpoczęliśmy on uruchomienia nowej grupy roboczej ds. „Przywództwa, skuteczności i
innowacyjności”‘, która przyjrzała się bliżej wpływowi kryzysu na działanie służb społecznych.
Rozpoczynając nowy projekt, zakończyliśmy jednocześnie stary – przeprowadziliśmy ostatnie sesje
naszego programu treningowego „Zarządzanie Zmianą”, który pomógł osobom tworzącym politykę w
państwach grupy wyszehradzkiej wykształcić efektywne strategie deinstytucjonalizacji. Opublikowaliśmy
też raport „Rozwój Opieki Środowiskowej”, który będziemy w dalszym ciągu promować jako narzędzie
pomocnicze w tej ważnej transformacji.


Nasze wiosenne seminarium w Rzymie skupiło się na młodzieży z grupy ryzyka w okresie transformacji –
do tematu podeszliśmy z dwu perspektyw: opieki i wsparcia w drodze ku dorosłości oraz przedwczesnego
końca edukacji szkolnej. Na jesiennym seminarium w Stuttgarcie spojrzeliśmy na inwestowanie w
niezależność i włączenie się w późniejszym etapie dorosłego życia w świetle Europejskiego Roku
Aktywności Osób Starszych i solidarności między pokoleniami.


Dziękuję wszystkim za poświęcenie i zaangażowanie i liczę na dalszą współpracę z Państwem w
nadchodzącym roku. ESN będzie nadal zapewniała swoim członkom możliwość pogłębiania współpracy,
wzajemną wymianę doświadczeń oraz rozwój ich polityk oraz ulepszanie praktyk w roku 2013. W celu
uzyskania dalszych informacji na ten temat zapraszam do zapoznania się z ostatnią częścią tego raportu.


Serdecznie pozdrawiam


John Halloran
Prezes


Raport Roczny 2012


Dokument dostępny jest także w innych wersjach językowych English, français, español, italiano, deutsch, polski, ελληνικά, română, eesti keel, lietuvių kalba, latviešu valoda