Przejdź do treści

Poprzez niniejszą publikację Europejska Sieć Społeczna (ESN) dokonuje oceny swej działalności w 2020 roku, roku naznaczonym
pandemią Covid-19, oraz jej wpływu na nasze życie, naszą pracę i usługi społeczne w ogóle.